Word lid

Aanmelden voor het netwerk

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het realiseren van De Surinaamse Droom, kan zich aansluiten bij Enterprise Ambassadors Network. De kosten bestaan uit een jaarlijkse contributie. Als vereniging zonder winstoogmerk investeren wij deze middelen optimaal in onze events en in onze projecten.

Jaarlijks worden diverse bijeenkomsten georganiseerd waar onze leden elkaar treffen om te netwerken met als doel kennis, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast worden ze middels een jaarlijkse uitgave van de EAN magazine op de hoogte gehouden van nieuws, achtergronden en activiteiten. Onze leden, tevens ambassadeurs spelen een actieve rol bij het mogelijk maken van de projecten die wij binnen onze EAN Academy oppakken. De ideeën hiervoor worden niet alleen binnen ons netwerk gegenereerd. Als ambassadeur heeft u ook de mogelijkheid ze te realiseren door ze mee vorm te geven en erin te investeren. Een investeerder plukt daar natuurlijk ook de vruchten van, bijvoorbeeld in de vorm van immateriële benefits of aandelen.

MELD U NU AAN ALS LID of NEEM CONTACT OP