Project: Veiligheid

12/02/2020

Op de highway is het soms een racebaan. Vanwege het ontbreken van voetpaden hebben kinderen soms geen keus en moeten zijn op de weg lopen.

Het aantal verkeersongevallen onder kinderen is in Suriname aan het toenemen.

Het Enterprise Ambassadors Network Suriname heeft een project gestart om de zichtbaarheid van kinderen op straat te verbeteren. Hiervoor zijn er op 6 november (een week later dan gepland) gele hesjes uit gedeeld aan de kinderen via enkele scholen.

Bijgaand treft u het persbericht aan:

Persbericht

Op woensdag 30 oktober 2019 zal in de aanwezigheid van de directiesecretaris van Para en het hoofd van de politie en 4 schoolhoofden uit het district Para, 250 veiligheidshesjes worden gedoneerd namens het bestuur en de leden van EAN.

Het Enterprise Ambassadors Network Suriname is op 26 september 2015 in Nederland gelanceerd. Elk jaar wordt er een Enterprise Magazine uitgegeven met als doel het imago en de reputatie van EAN te vergroten en te versterken en om hiermee Suriname op de kaart te zetten. De leden, onze activiteiten en projecten worden hierin gepresenteerd vanuit de waarde en opdracht van de “Surinaamse droom”.

De Surinaamse droom houdt in dat alle Surinamers die in Nederland wonen en werken, zich niet alleen verbonden blijven voelen met het moederland Suriname en wereldwijd ambassadeurs zijn voor Suriname, maar tevens een deel van hun welvaart en welzijn delen met en ten behoeve van de inwoners van Suriname.

In dit project is er bewust voor de kinderen gekozen omdat zij een kwetsbare doelgroep zijn in het verkeer. Het doel is om bewustzijn te creëren bij de verkeersgebruikers. De afgelopen maanden zijn er in Suriname veel activiteiten georganiseerd op het gebied van de verkeersveiligheid. EAN wil ook haar steentje bijdragen aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in Suriname en met name het district Para. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen nauwelijks zichtbaar zijn in het verkeer als voetganger of te laat worden gezien. Met het dragen van deze reflecterende hesjes hopen wij dat de zichtbaarheid vergroot zal worden van de kinderen. Zij spreekt de wens uit dat alle weggebruikers rekening met elkaar zullen houden zodat de verkeersveiligheid gewaarborgd wordt en er geen jeugdige slachtoffertjes meer zullen vallen.

BEKIJK HET FOTOALBUM

Categories: