Borstkanker van Poli tot Nazorg

08/03/2017

Borstkanker van Poli tot Nazorg Kanker is een vreselijke ziekte en raakt ons allemaal. Gelukkig weten we steeds beter hoe kanker ontstaat, hoe het voorkomen kan worden en is de zorg voor patiënten en hun naasten gelukkig steeds beter. Helaas is deze situatie heel anders in Suriname. Mensen sterven dagelijks aan borstkanker. Dit vanwege het gebrek aan de juiste apparatuur, gebrek aan de juiste kennis. Gebrek aan het stellen van de juiste diagnose. Doordat dit nog taboe is durven huisartsen en specialisten niet openlijk te praten over borstkanker. De waarheid wordt soms achterwege gelaten. Deze taboe moet doorbroken worden. Vandaar dat wij dit project een warm hart toedragen.


Het project “Borstkanker van Poli tot Nazorg” behelst het inrichten en aankleden van een Poli, het geven van trainingen en het opleiden van personeel. Tegelijkertijd zal er ook gewerkt worden aan het creëren van awareness over (borst)kanker in Suriname.

Denise Jannah is Ambassador van dit project. Zij zal dit project met ferme uitdragen naar buiten.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de projecten commissie Dharmindra Ladi. Bereikbaar op: 0643026277

Project informatie:

Doelstellingen:

 • Minimaal 5 personen opleiden binnen dit studietraject;
 • Een 6 maanden studietraject binnen een totale traject van 2 jaar;
 • Elke 2 maanden een voortgangsmeting;
 • Het project is geslaagd als de Poli er staat, de Poli volledig is ingericht en het zorgpad in een brochure is verwerkt en borstkankeroperaties worden uitgevoerd;
 • Kennis verbreding waaronder het delen van ervaringen van patiënten met jonge/nieuwe patiënten;
 • Het doorbreken van taboes;
 • Via vrije publiciteit en media zoveel mogelijk Surinamers bereiken;
 • Vergroting genezingskansen door het creëren van awareness.

Draagvlak:

 • Kankerfonds SurA
 • Edelmund
 • Slotervaart Ziekenhuis, dr. Pinas
 • Borstkanker ziekenhuis Alexander Monro
 • Huisartsenpraktijk Schalkwijk
 • Poli Huisarts Meye en Huisarts Resida (Suriname)
 • Zorg rondom kanker
 • Het CCL Astrid van Eer en drs. Karamatali (MOU in place)
 • Ministerie van Volksgezondheid Suriname
 • s’Lands Hospitaal Suriname (drs. Tjandra)
 • Diagnostisch centrum Halfide en Hofwijk (Radiologen)
 • Vereniging van Fysiotherapeuten

Doormiddel van deze ondersteuning wil EAN mee helpen aan het vroegtijdig kunnen ontdekken van Borstkanker dmv  kennis overdracht en het inrichten van een Poli.  Ook het doorbreken van de taboes met betrekking tot dit heel gevoelige onderwerp.

Voor meer informatie: www.kankerfondssura.org