Verslaglegging resultaat Benefiet avond Borstkankerproject 2016

02/03/2017

Het Enterprise Ambassadors Network is een organisatie bestaande uit leden. Binnen de organisatie kunnen projecten worden ingediend bestaande uit leden en niet leden.

Het Borstkanker project genaamd van Poli tot Nazorg is een initiatief van SurAkankerfonds waar Mw. H. Tjon A Kon voorzitter van is, tevens lid is van EAN.

Het seminar gehouden in Hotel Torarica, Paramaribo en het Benefietconcert te Meervaart, Amsterdam werd georganiseerd door Enterprise Ambassadors Network Suriname in samenwerking met SurAkankerfonds. “Het doel van dit seminar was om sponsorgelden binnen te halen voor het samenstellen van een compleet zorgpad voor vrouwen met borstkanker. Wat je veelal hoort is dat vrouwen bij wie borstkanker is geconstateerd, zich vaak aan hun lot overgelaten voelen. Dat moeten we voorkomen”, legt Helga Tjon A Kon voorzitter van Surakankerfonds Suriname uit.

Tjon A Kon is zelf verpleegkundig specialist, doctor in gezondheidsbeleid en management en directeur van het ‘Edhelmund Healthcare, Research en Consultancy Nederland’ dat projecten op het gebied van zorg en welzijn in Zuid-Amerika uitvoert. Samen met Enterprise Ambassadors Network Suriname die bestaat uit mensen die Suriname een warm hart toedragen, zijn de evenementen georganiseerd.

In aanloop naar het seminar is getracht zoveel mogelijk alle kennis over borstkanker in Suriname bij elkaar te brengen. Ook de beleidsmakers en patiëntenverenigingen zijn erbij betrokken. Dit is volgens Tjon A Kon belangrijk om te komen tot het Kenniscentrum dat dringend nodig is in Suriname.

“Borstkanker is de tweede doodsoorzaak bij vrouwen en we zien dat er ook steeds meer patiënten onder de veertig bijkomen. Dat heeft vermoedelijk te maken met een zekere mate van erfelijkheid gecombineerd met het vroege gebruik van anticonceptie. Maar dit zijn allemaal dingen die het kenniscentrum moet gaan onderzoeken.”

LEES HET ARTIKEL OVER DIT PROJECT IN HET EAN MAGAZINE

Financiële verslaglegging

  1. Seminar Ball Room hotel Torarica, Paramaribo
    Doel van dit seminar was het creëren van awareness door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. Tevens hebben vrouwen die Borstkanker hebben of hebben gehad hun ervaring met de aanwezigen gedeeld.
  2. Benefietconcert De Meervaart, Amsterdam
    Doel van dit seminar was het creëren van awareness onder de vrouwen en het binnenhalen van sponsorgelden zodat het Zorgpad van Poli tot Nazorg samengesteld kon worden. In de Meervaart hebben diverse artiesten om niet opgetreden.

Opbrengst d.m.v. donaties: € 6757,–
Werkelijke kosten Seminar/ benefietconcert: € 14212,–

Namens EAN bedanken wij de sponsoren, de artiesten en alle vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd om borstkanker uit de taboesfeer te halen.

Categories: