De Surinaamse Droom

Verwelkoming van een nieuwe sterke republiek Suriname voor alle Surinamers waar ook ter wereld bij de viering van 50 jaar onafhankelijkheid; Permanente welvaart, welzijn en vrede; Export van het Model van nationale harmonie.

AANMELDEN VOOR HET NETWERKAANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Essentieel voor de eerste fase van deze droom:

 • De brug tussen Surinamers in Suriname en Surinamers in de diaspora vanaf nu….
 • Creatie van een nieuwe sociaal-economische orde door versterking van onderwijs en (door) ondernemen.
 • Solide basis leggen voor small scales industries (MKB) die de ruggegraat zal zijn van de nieuwe nationale economie.

EAN SEA VIEW

Suriname beschikt over:

 • de ligging van ons land binnen Caricom en Latam
 • beschikking over zeer veel vruchtbaar land
 • veel natuurlijke hulpbronnen
 • de bevolking is erg klein
 • redelijk schone wateren
 • heerlijk natuurlijk drinkwater
 • lucht eveneens redelijk schoon
 • tropische regenwouden en prachtige natuur
 • geen natuurrampen
 • geen politiek geweld en hoge criminaliteit
 • geen extreme armoede
 • zeer gemengde jonge bevolking en geen rassenhaat
 • jongeren vormen het grootste deel van de bevolking
 • gemotiveerde landgenoten buiten Suriname die bereid zijn samen met landgenoten binnen Suriname de droom te realiseren
 • goed geschoolde en gemotiveerde landgenoten, ouderen en jongeren die van Suriname houden

Wij zullen de SURINAAMSE DROOM creëren en deze droom zullen wij levend houden voor alle komende generaties.

Drie essentiële stappen:

 1. Identificatie en geloof in onszelf
 2. Organisatie
 3. Georganiseerd afgaan op de doelen.

De basis zal gelegd worden door jongeren en ouderen in een goed georganiseerd systeem van onderwijs, ondernemen en overheid.

Tussenschakels en doelen:

De Brug: (totale actie)

 • Creatie van een samenleving voor alle Surinamers ongeacht woonplaats, etniciteit, leeftijd, geloof, huidskleur, politieke gezindheid, sekse en ontwikkelingsniveau. Surinaamse nationaliteit voor alle Surinamers!!!!!
 • Verwelkoming en bundeling van alle intellectuele, culturele en materiële rijkdommen van alle Surinamers
 • Ontwikkelen van een sociaal klimaat en politieke lijn voor terugkeer en accommoderen van alle Surinamers
 • Creatie van een land en een samenleving van solidariteit onder elkaar en waar ook ter wereld.
 • Inventarisatie van capaciteit door netwerken
 • Hoge prioriteit voor accommoderen van Surinaamse entrepreneurs.

Economie (ondernemen)

 • Creatie dominante economie binnen Caricom en Latam gebaseerd op onze natuurlijke rijkdommen
 • Exporteconomie van diensten, eindproducten en hoogwaardige technologie
 • Door keihard werken: welzijn, welvaart en voorspoed voor een ieder.

Onderwijs

 • Een onderwijssysteem gekoppeld aan onze nationale economie, ondernemerschap en onze rijke cultuur.
 • Nieuwe onderwijsdoelen vaststellen, gericht op de Surinaamse droom.

Overheid

 • Creatie van een samenleving voor alle Surinamers ongeacht woonplaats, etniciteit, leeftijd, geloof, huidskleur, politieke gezindheid, sekse en ontwikkelingsniveau. Surinaamse nationaliteit voor alle Surinamers!!!!!
 • Rolmodellen en helden van ons volk identificeren en eren
 • Perspectieven creëren voor jongeren, zodat zij hun toekomst niet verbinden aan een ander land.
 • Om de wensen en aspiraties van de jongeren te kunnen concretiseren is het in de eerste plaats nodig om een samenleving te creëren die garanties biedt voor leven in een gelukkig land en in solidariteit en vrede met elkaar.

Wij kunnen ons zelf overtuigen dat wij deze droom tot werkelijkheid kunnen maken.

Nu is het de tijd om te organiseren

In 2025 zullen de resultaten van onze inspanningen al zichtbaar zijn in een vooraanstaande plaats van Suriname binnen de economieën van onze regio.

De Surinamers kunnen er op rekenen dat ik me met hart en ziel zal inzetten voor deze droom!

Grace Boldewijn

AANMELDEN VOOR HET NETWERKAANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF